Skip to main content

Lørdal Gård anno 1645

Gården heter Lørdal og har bolighus fra 1645. I bygdeboka er plassen omtalt fra tidlig 1500 tallet. På 800 tallet la våre forfedre igjen spenner fra en kjole som tilhørte en vikingkvinne. Denne fant vi deler av våren 2020. Spennen kommer fra en vikinggrav som har vært her på gården. Slike oppdagelser er spennende og vi ønsker å ta med oss gardens historie inn i fremtiden, og er stolte av å kunne utvikle dette stedet i vår tid.

Gården drives i sin helhet av TNT Landskap as, som eies og drives av Tore Felin og Tone Almehagen. Gården ble godkjent for økologisk drift i 2021. Vi er opptatt av det jorda kan gi oss nå og ikke minst i fremtiden. Vi tror at maten vi spiser påvirker vår helse og utvikling.

Vi har en visjon om å gjøre Lørdal gård til møteplass, der det er godt å være, godt å lære.

Etter mange år med bygging, vil vi i 2023 være et stort skritt nærmere å realisere denne visjonen.

Folk kan ta en kopp kaffe, fylle magen med noe godt, lære om dyrking, matlaging, planter og økologiske sammenhenger.

Folk er folk, relasjoner og raushet står i fokus. Inn på Tunet-godkjenningen forteller at vi jobber med folk på gården.

Garden ligger langs Eikeren vassdraget og her er fine muligheter for padling, der en opplever et rikt fugleliv, og beveren som signaliserer at du er i dens rike. Somme tider har vi besøk av ørn som seiler over og holder oppsikt med alt som beveger seg i vannet.

Inn i skogen, på andre siden av hovedveien, har vi en liten hytte som skal restaureres. Her er det fine muligheter for å høste bær og få et glimt av elgen.

Her er veksthus, grønnsaker og eng på jorda. Høner på stortinget, som hønsehuset heter, og rasegodkjent besetning av gammelnorsk spælsau.

Vil du vite mer?