Skip to main content

Inn på Tunet

Inn på Tunet er en godkjenningsordning i landbruket, som sier at nettopp vår gård og vårt opplegg er så bra at vi får godkjenning. Denne ordningen er organisert gjennom Matmerk, der vi som gård er presentert på Matmerk sine sider.

Vi, TNT Landskap, som drifter og organiserer et pedagogisk tilrettelagt opplegg for folk på gården, liker å jobbe med folk.

Vår målgruppe er unge og unge voksne, som av en eller annen grunn trenger arbeidstrening, opplæring og hjelp til å sortere og finne frem til sine positive styrker. Vi har Relasjonspedagogikk som pedagogisk plattform og gården som arena for mestring.

Vi skreddersyr opplegg for den enkelte eller for grupper. Vi liker å bruke Teamet som mal for det vi gjør. I Teamet er ulikheten en styrke og det er plass til alle.

Under kan du se en video fra sidene til Nasjonal Digital Læringsarena som viser livet på gården hos oss. Fotograf Jarle Sten Olsen og bearbeider redaksjonelt Kari Anita Gram.